MENU


Services
Sub Contracting
News
Contact Information
pp9

Services

 • Planning of software and software systems
 • Networks
 • Software testing
 • Documentation
  • Source code
  • Manuals
  • Webpages and sites
 • Translations
  • English to Swedish
  • Finnish to Swedish
  • German to Swedish
  • Portuguese to Swedish
 • Programming
  • In the mostly occuring languages
  • Windows(tm)
  • GNU/Linux
  • Android
  • Webpages/sites
  • Embedded systems
  • Databases
 • Software Installations
 • and more...
Do subscribe to our iconnewsfeed to keep up with us.

Tjänster

 • Planering av mjukvaror och mjukvarusystem
 • Nätverk
 • Testning av mjukvara
 • Dokumentation
  • Källkod
  • Manualer
  • Websidor och sajter
 • Översättningar
  • Engelska till Svenska
  • Finska till Svenska
  • Tyska till Svenska
  • Portugisiska till Svenska
 • Programmering
  • I de mest förekommande programmeringspråken
  • Windows(tm)
  • GNU/Linux
  • Android
  • Websidor/sites
  • Inbäddade system
  • Databaser
 • Mjukvaruinstallationer
 • mm dylikt
För att hålla dig ajour om vad vi gör
så beställ vårt iconnyhetsflöde

Palvelut

 • Ohjelmien ja ohjelmasysteemien suunnittelu
 • Verkot
 • Ohjelmien testaus
 • Dokumentaatio
  • Lähdekoodi
  • Manuaalit
  • Websivut ja saitit
 • Käännökset
  • Englanninkielestä ruotsinkieleen
  • Suomenkielestä ruotsinkieleen
  • Saksankielestä ruotsinkieleen
  • Portugalin kielestä ruotsinkieleen
 • Ohjelmointi
  • Useammat ohjelmointikielet
  • Windows(tm)
  • GNU/Linux
  • Android
  • Websivut/saitit
  • Sulautetut järjestelmät
  • Tietokannat
 • Ohjelmienasennukset
 • ja niin edelleen
Seuraa meitä tilaamalla iconuutislähteemme
March 16 2023 16:45:39.